Nate

Member
  • Content count

    803
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

1 Neutral

About Nate

  • Rank
    blah blah blah
  • Birthday 11/02/1985

Single Status Update

See all updates by Nate

  1. maganda kya profile ko ... lol nakapg lagay ako background ung nasa staff ako . eh dina pde eh xD nawala kasi staff status so hindi ako makaayos ng wall paper GIF file panga background ko gumagalaw hahahaha . Tignan mo yun k naenia maganda.